Spa & Jacuzzi

เราคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในงานระบบสปา (Jacuzzi) ซึ่งเป็นงานระบบเฉพาะทางที่ต้องเข้าใจถึงฟังค์ชั่นต่างๆ เนื่องจากระบบสปานี้เหมาะสำหรับการแช่ตัวช่วยให้ผ่อนคลายลดความตึงเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายใช้ในการรักษาสุขภาพด้วยวารีบำบัดด้วยหลักของแรงดันน้ำที่ ปรับได้ตั้งแต่ระดับเบาไปหาหนักการนวดด้วยสายน้ำโดยการใช้การไหลเวียนของน้ำจากแรงดัน ที่มีระบบหัวฉีดน้ำวน และออกซิเจนช่วยให้ระบบหมุนเวียนต่างๆสมดุลมีความเหมาะสมกับร่างกายในแต่ละบุคคลซึ่งมีอยู่ในระบบน้ำวน หรือที่เรียกกันในชื่อของ “จากุซซี่” (Jacuzzi) ด้วยฟังค์ชั่นการทำงานเหล่านี้จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงเทคโนโลยี วิธีการออกแบบงานระบบให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับระบบต่างๆ ของระบบสปา เพื่อให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีต่างๆ นั้นใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญคือความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ